STATWI TA' KRISTU REDENTUR FI SPANJA
u noti ohra.

© Copyright il gimgha mqaddsa