WISQ JIEHU UNUR U GLORJA ALLA L-IMBIEREK META NGHAQQDU T-TALB TAGHNA MAT-TBATIJIET TA' KRISTU.  PERMEZZ TAT-TBATIJIET TIEGHU AHNA NISSAFFEW MINN DNUBIETNA, U NAQILGHU BOSTA U BOSTA GRAZZI.  HUMA RAHAN GHAS-SALVAZZJONI GHALINA.

FIL-PAGNI LI GEJJIN WIEHED JISTA' JSIB XI TALB LI JIEN GBART WAQT IL-QARI TIEGHI FUQ IL-PASSJONI TA' KRISTU.© Copyright il gimgha mqaddsa