IL-GIMGHA MQADDSA GEWWA LORCA

1. FIL-QOSOR HAFNA: DAK LI JIGRI FIL-PARATA BIBBLIKA - PASSJONATA GEWWA LORCA. Ikklikja fuq PARATA- BIBBLIKA - PASSJONATA GEWWA LORCA.  (Filmat qasir promozzjonali dwar dak li tara, li kieku jkollok tmur Lorca ghal dawn iz-zminijiet.)

IL-PARATA BIBBLIKA U PASSJONATA TA' LORCA.

FRATELLANZI TA' LORCA.

Ftit huma l-fratellanzi tal-Gimgha Mqaddsa f'din il-belt ta' Lorca. Infatti huma 6 biss. Pero' il-hidma taghhom u l-patrimonju li jippossedu jaghmluha fost l-aqwa fi Spanja. Ikklikja fuq isem il-fratellanza biex ikollok taghrif fil-qosor ta' l-istorja taghha. Imbaghad ara filmat qasir fuq il-hidma taghha u dak li toffri lill-pubbliku.

IL-FRATELLANZI HUMA DAWN LI GEJJIN:

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.

IL-FRATELLANZA L-BLU (PASO AZUL) jew kif inhi maghrufa l-FRATELLANZA TAL-BDIEWA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.


IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.


IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.

IL-FRATELLANZA L-VJOLA (EL PASO MORADO)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.


IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.

FRATELLANZA TA' KRISTU RXOXT (EL PASO RESUSCITADO)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLI HOMOR BIEX TIDHOL TARA FILMAT SKONT KIF DESKRITT.

© Copyright il gimgha mqaddsa