DAHLA 1           DAHLA 2  - Dahla 1 u Dahla 2 huma zewg filmati qosra bl-ingliz li jiddeskrivu t-tradizzjonijiet u t-thejjijiet li n-nies tad-diversi parrocci ta' Sevilja huma marbuta biex jiccelbraw il-jiem qaddisa tal-Gimgha Mqaddsa. Mitlub li l-ewwel tara dawn il-filmati biex tidhol fil-qalba ta' dawn l-id-devozzjonijiet u hekk tifhem ahjar dak li jghaddu minnu l-fidili ta' Sevilja.


(1) FATTI KURJZURI GEWWA SIVILJA  - Meta tikklikja fuq it-titlu taqta' il-kurzita' ghaliex wara l-purcissjonijiet ghandek tara ragel miexi bis-sellum, jew x'inhija l-libsa tradizzjonali tal-mara f'dawn il-jiem u tant hwejjeg ohra.

Meta tikklikja fuq it-titoli ta' hawn taht jkollok access ghall-hidma u l-patrimonju tal-fratellanzi li jiehdu sehem fl-attivitajiet religjuzi tal-jiem tal-Gimgha Mqaddsa.

(2) IL-GIMGHA JUM ID-DULURI.   (FILMAT - PURCISSJONI TAL-FRATELLANZA TAL-MISSJONI) 

(3) IS-SIBT LEJLET HADD IL-PALM. (FILMAT - PURCISSJONI TAL-FRATELLANZA TORREBLANCA)

© Copyright il gimgha mqaddsa